Vinhomes Golden Avenue Móng Cái

Dự án Vinhomes Móng Cái

Dự án Vinhomes Móng Cái

cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Hải Hoà, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Vị trí dự án Vinhomes Móng Cái

Vị trí dự án Vinhomes Móng Cái

phường Hải Hoà, TP Móng Cái, Quảng Ninh

Tiện ích dự án Vinhomes Móng Cái

Tiện ích dự án Vinhomes Móng Cái

Phường Hải Hoà, Thành phố Móng Cái, Bắc Luân 2

Mặt bằng dự án Vinhomes Móng Cái

Mặt bằng dự án Vinhomes Móng Cái

phường Hải Hoà, TP Móng Cái, Quảng Ninh